Waarom een Thuiskamer in Egmond-Binnen?

Lucien van der Plaats January 28, 2016 751 keer bekeken 0 comments

Het gemeentebestuur van Bergen heeft in het coalitieakkoord ‘De gemeente zijn we samen’ twee belangrijke pijlers  genoemd als antwoord op de vraag ‘Wat voor bestuur willen wij zijn?:

“In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.’”

“Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.”

De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom. Veel inwoners hebben hele goede ideeën. Het moet daarom de gewoonste zaak van de wereld worden dat bestuurders en medewerkers samen met hen kijken hoe deze ideeën in daden kunnen worden omgezet. Het initiatief blijft bij de initiatiefnemers. De gemeente ondersteunt daar waar nodig en mogelijk.

Gemakkelijk gezegd en opgeschreven, maar hoe brengen we dit als gemeente in praktijk? Om daar ervaring mee op te doen, is de Thuiskamer Egmond-Binnen in het leven geroepen.

0  Comments