Nieuwe afvalinzameling

Gemeente Bergen verandert haar afvalinzameling. Doel is om grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Daarvoor moeten we ons afval beter scheiden. Dit betekent meer gescheiden inzamelen en zo min mogelijk restafval. 

Van 230 naar 30 kilo restafval

Gemiddeld gooit een inwoner van Bergen jaarlijks 230 kilo afval ongescheiden bij het restafval. En dat is jammer. Restafval wordt namelijk verbrand. De grondstoffen die we met het restafval weggooien, kunnen we niet opnieuw gebruiken.

Binnen een paar jaar willen we de 230 kilo terugbrengen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar. Dat is een hele uitdaging. Een uitdaging die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de afvalstoffenheffing. Het recyclen van grondstoffen is immers goedkoper dan het verbanden van restafval.

 

Cookie-instellingen